A A A

HOME

Selamat Datang di Staffsite Dosen:

Mohamad Saefudin, SKom, MMSI

 

Lelaki Sejati bukanlah dilihat dari bahunya yang kekar,
tetapi dari kasih sayangnya pada orang disekitarnya....

Lelaki sejati bukanlah dilihat dari suaranya yang lantang,
tetapi dari kelembutannya mengatakan kebenaran.....

Lelaki sejati bukanlah dilihat dari jumlah sahabat di sekitarnya,
tetapi dari sikap bersahabatnya pada generasi muda bangsa ...

Lelaki sejati bukanlah dilihat dari bagaimana dia di hormati ditempat bekerja, tetapi bagaimana dia dihormati didalam rumah...

Lelaki sejati bukanlah dilihat dari kerasnya pukulan,
tetapi dari sikap bijaknya memahami persoalan...

MOH. SAEFUDIN JAKSTIK DEVELOPER

 

 1. WEB UTAMA STMIK JAKARTA STI&K
  http://jak-stik.ac.id

 2. WEB BAAK (BADAN ADMINISTRASI)
  http://jak-stik.ac.id/baak

 3. WEB JURNAL ONLINE
  http://ejurnal.jak-stik.ac.id

 4. WEB PERPUSTAKAAN ONLINE
  http://library.jak-stik.ac.id

 5. WEB BIDIKMISI
  http://jak-stik.ac.id/bidikmisi

 6. WEB SILABUS ONLINE
  http://jak-stik.ac.id/silabus

 7. WEB PRA UJIAN NASIONAL
  http://jak-stik.ac.id/pra-unas

 8. WEB MILIS DOSEN
  http://mail.jak-stik.ac.id/mailman/listinfo/jakstik_jak-stik.ac.id

 9. WEB VIRTUAL CLASS
  http://vclass.jak-stik.ac.id/

 10. WEB MAIL JAKSTIK
  http://webmail.jak-stik.ac.id/

 11. WEB STAFF SITE
  http://jak-stik.ac.id/staffsite

 12. WEB MS-IPTEKS
  http://ms-ipteks.jak-stik.ac.id/

 13. WEB E-LEARNING
  http://jak-stik.ac.id/e-learning/

 14. WEB INVENTORY BARANG JAKSTIK
  http://jak-stik.ac.id/bapsi/

 15. WEB LEMBAGA PENELITIAN JAKSTIK
  http://jak-stik.ac.id/penelitian/

 16. WEB KEMAHASISWAAN
  http://jak-stik.ac.id/kemahasiswaan/

 17. WEB STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
  http://jak-stik.ac.id/sop/

 18. WEB LAYANAN KARIR (CAREER CENTER)
  http://jak-stik.ac.id/karir/

 19. WEB Seminar SENTIK
  http://jak-stik.ac.id/sentik2018/
 20.